Khu Du Lịch Déjà Vu Huỳnh Kha


Về chúng tôi !

CÔNG TY TNHH Déjà VU HUỲNH KHA

Điểm Du lịch sinh thái Déjà Vu Huỳnh Kha cách trung tâm thành phố Trà Vinh 5km, với diện tích trên 80.000 m2, được quy hoạch với nhiều dịch vụ và hoạt động đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu thư giãn của du khách trong các dịp cuối tuần hợp mặt bạn bè, gia đình, sinh họa đội, nhóm hoặc Lễ, Tết...Đến với Điểm du lịch sinh thái Déjà Vu Huỳnh Kha du khách sẽ được đắm mình trong một khung cảnh thiên nhiên thật nhẹ nhàng gần gũi giúp quý vị rũ bỏ đi những bề bộn, mệt nhọc và căng thẳng của cuộc sống.

Điểm Du lịch sinh thái Déjà Vu Huỳnh Kha cách trung tâm thành phố Trà Vinh 5km, với diện tích trên 80.000 m2, được quy hoạch với nhiều dịch vụ và hoạt động đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu thư giãn của du khách trong các dịp cuối tuần hợp mặt bạn bè, gia đình, sinh họa đội, nhóm hoặc Lễ, Tết...Đến với Điểm du lịch sinh thái Déjà Vu Huỳnh Kha du khách sẽ được đắm mình trong một khung cảnh thiên nhiên thật nhẹ nhàng gần gũi giúp quý vị rũ bỏ đi những bề bộn, mệt nhọc và căng thẳng của cuộc sống.

Điểm Du lịch sinh thái Déjà Vu Huỳnh Kha cách trung tâm thành phố Trà Vinh 5km, với diện tích trên 80.000 m2, được quy hoạch với nhiều dịch vụ và hoạt động đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu thư giãn của du khách trong các dịp cuối tuần hợp mặt bạn bè, gia đình, sinh họa đội, nhóm hoặc Lễ, Tết...Đến với Điểm du lịch sinh thái Déjà Vu Huỳnh Kha du khách sẽ được đắm mình trong một khung cảnh thiên nhiên thật nhẹ nhàng gần gũi giúp quý vị rũ bỏ đi những bề bộn, mệt nhọc và căng thẳng của cuộc sống.

Điểm Du lịch sinh thái Déjà Vu Huỳnh Kha cách trung tâm thành phố Trà Vinh 5km, với diện tích trên 80.000 m2, được quy hoạch với nhiều dịch vụ và hoạt động đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu thư giãn của du khách trong các dịp cuối tuần hợp mặt bạn bè, gia đình, sinh họa đội, nhóm hoặc Lễ, Tết...Đến với Điểm du lịch sinh thái Déjà Vu Huỳnh Kha du khách sẽ được đắm mình trong một khung cảnh thiên nhiên thật nhẹ nhàng gần gũi giúp quý vị rũ bỏ đi những bề bộn, mệt nhọc và căng thẳng của cuộc sống.